Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences
Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vážení zákazníci,
pro zajištění shody ochrany osobních údajů s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 GDPR v naší firmě Vám oznamujeme, že zpracováváme Vaše údaje dle následujících zásad:

1. Osobní údaje

Zpracováváme následující osobní údaje:
Jméno - Příjmení - Telefon - Datum narození (týká se pouze obsluhy tlakových a plynových zařízení)

2. Účel zpracování

a) Revize plynových a tlakových zařízení
Zajištění řádného a bezpečného provozu plynových a tlakových zařízení.

b) Školení obsluhy plynových a tlakových zařízení
Zajištění a ověřování potřebné odborné úrovně obsluhy plynových a tlakových zařízení s cílem garantovat bezpečnost a řádnou funkčnost plynových a tlakových zařízení.

3. Právní tituly (zákonnost) zpracování osobních údajů

a) Zákazníci - revize plynových zařízení
-   Splnění smlouvy
-   Zákonná povinnost (Tlaková zařízení = Vyhláška 18/1979 - Plynová zařízení = Vyhlášky 21/1979 a 85/1978)

b) Zákazníci - školení obsluhy plynových a tlakových zařízení
-   Splnění smlouvy
-   Zákonná povinnost (Tlaková zařízení = Vyhláška 18/1979 - Plynová zařízení = Vyhlášky 21/1979 a 85/1978)
Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů je nám uloženo uvedenými zákony, nepotřebujeme Váš souhlas.

4. Vaše práva

    Dále Vám oznamujeme, že ve vztahu k osobním údajům můžete uplatnit následující práva:
    = Právo na přístup k OÚ (čl. 15)
    = Právo na opravu (čl. 16)
    = Právo na omezené zpracování (čl. 18)
    = Právo vznést námitku (čl. 21)

5. Uplatnění práv

    V případě, že chcete uplatnit některé opodstatněné právo z výše uvedených, adresujte požadavek na Správce zpracování osobních údajů, pana Radka Bureše (tel. : 602 513 345, e-mail : buresradek@seznam.cz)

6. Doba zpracování

   Údaje budeme zpracovávat po dobu platnosti revizních zpráv a po dobu platnosti osvědčení o oprávněnosti výkonu profese. Poté budou bezpečně zlikvidovány.

7. Ostatní

   Údaje jsou chráněny ve shodě s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR). Údaje nebudou předávány třetím osobám (mimo zákonnou povinnost) ani do třetích zemí. Údaje nejsou zpracovávány profilováním.