Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences
Jdi na obsah Jdi na menu
 

  • Revize a zkoušky plynových zařízení v rozsahu:

- zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů

    - regulační stanice plynu

- zařízení pro rozvod plynů

    - domovní plynovody na plynná paliva

    - průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí

    - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

- zařízení pro spotřebu plynů spalováním

    - spotřebiče s výkonem pod 50 kW

    - kotle, pece, průmyslová tepelná zařízení s výkonem 50 kW a více

 

  • Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu:

- NA: tlakové nádoby stabilní skupiny A, B

- K4: parní a kapalinové kotle 4. třídy   

 

  • Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

- dle Vyhl. č. 91/1993 Sb.

 

  • Dodání technické dokumentace:

- k plynovému zařízení

    - harmonogram revizí a kontrol plynového zařízení   

    - provozní deníky  plynového zařízení a nízkotlakých kotelen

    - provozní řády plynového zařízení a nízkotlakých kotelen

    - revizní knihy plynovodů a plynových spotřebičů s výkonem nad 50 kW

- k tlakovému zařízení

    - harmonogram revizí

    - provozní deníky

    - pasporty

    - provozní předpisy

 

  • Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

- školení obsluhy plynových zařízení, včetně vydání osvědčení

- školení obsluhy tlakových zařízení, včetně vydání osvědčení

- školení obsluhy nízkotlakých kotelen - topičů, včetně vydání osvědčení

- školení osob odpovědných za bezpečný a hospodárný provoz plynových a tlakových zařízení

 

  • Poskytování technických služeb

- zajišťování provozu nízkotlakých kotelen, výměníkových a směšovacích stanic

- technické dozory staveb nízkotlakých kotelen a plynového zařízení

 

  • Zprostředkovatelská činnost, mimo činnosti vyžadující zvláštní povolení

- zprostředkování všech činností souvisejících s výstavbou a provozem nízkotlakých kotelen, plynových a tlakových zařízení

 

  • Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej